Legislație Generală

ORDIN Nr. 942/2017 DIN 21 AUGUST 2017 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali

Modificare Art. 207 din legea nr. 95/2006

Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015,precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

Ordin nr. 145 din 11 februarie 2015 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului de Etică ce funcţionează în cadrul spitalelor

Ordin nr. 146 din 11 februarie 2015 privind aprobarea implementării Mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Criteriile de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă

 

Ordonanta nr.124 din 29 august 1998 *** Republicată privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale

 

Organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

 

Legea nr.285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 

Legea nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 

Securitatea şi sănătatea în muncă

 

Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

 

Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare

 

Codul muncii – Republicat

 

Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 - Legea drepturilor pacientului

 

Normele privind obţinerea specializărilor de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie...

 

O.U.G. 35/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar

 

O.U.G. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale

 

Infractiuni savarsite impotriva cadrelor medicale