Info media

Metodologia de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 18/2018 din 18 iunie 2018 a Consiliului Național al OAMGMAMR și  a fost publicată în MO nr. 557 din 3 iulie 2018.

Câteva din noutățile cuprinse în metodologie sunt:

- În vederea exercitării profesiei, asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical trebuie să facă dovada că nu a avut o întrerupere în exercitarea profesiei mai mare de 4 ani anterior datei solicitării avizului anual şi/sau certificatului de membru, după caz.

- Pentru înscrierea la procedura de reatestare candidatul va depune un dosar de înscriere care va conţine următoarele documente:

    a) cerere solicitare reatestare;

    b) copia actului de identitate;

    c) copia certificatului de membru, după caz;

    d) taxa pentru reatestarea competenţei profesionale;

    e) certificat de sănătate fizică şi psihică;

     f) documente care să ateste vechimea în exercitarea profesiei, după caz.

- Pentru a fi reatestat, candidatul va efectua un stagiu practic şi va susţine o probă teoretică după finalizarea stagiului, în termen de maximum 60 de zile.

- Stagiul practic are o durată de:

  • 3 luni, câte 8 ore/zi sau 504 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 6 luni, pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care au o vechime în specialitate mai mică de 3 ani sau nu au profesat;
  • o lună, câte 6 ore/zi sau 126 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 3 luni pentru cei cu vechime între 3 şi 5 ani;
  • o lună, câte 4 ore/zi sau 84 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 3 luni pentru cei cu vechime peste 5 ani.

-  Stagiul practic se va efectua în unităţi sanitare stabilite de preşedinţii filialelor OAMGMAMR, va fi coordonat de către directorul de îngrijiri/asistentul-şef din unitatea respectivăși se va desfăşura sub îndrumarea asistentului şef de secţie sau a unei asistente medicale principale, desemnată de acesta.

-  Evidenţa orelor de practică din cadrul stagiului se va efectua prin întocmirea unui pontaj individual, validat de către directorul de îngrijiri/asistentul-şef din unitatea gazdă.

Textul integral al Hotărârii nr. 18/2018 din 19 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009 poate fi citit la rubrica Legislație Generală/Hotărâri Consiliul Național.

Metodologia de reatestare profesională a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali – actualizare 2018 este postată la rubrica Legislație Generală/Hotărâri Consiliul Național.