Info media

Având în vedere solicitarea Ministerului Sănătății privind actualizarea listei naționale de experți medicali conform art. 680 alin (1) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoștința asistenților medicali generaliști, moașelor, asistenților medicali, membri ai OAMGMAMR Filiala Argeș, interesați să facă parte din  respectiva listă și care îndeplinesc condiția de cel puțin 8 ani în specialitate, că pot depune la sediul filialei, din Pitești, str. Victoriei nr. 57, până la data de 25.07.2018 următoarele documente:

- cerere de înscriere pentru lista națională de experți medicali;

- documente din care să rezulte vechimea de cel puțin 8 ani în specialitate;

- CV în format european.

Ulterior înregistrării documentelor depuse, OAMGMAMR Filiala Argeș analizează, avizează și transmite către OAMGMAMR dosarele persoanelor propuse de filială.

Informații suplimentare privind baza legală referitoare la modalitatea de stabilire a listei naționale de experți medicali, condiții și modalitatea de munerare a acestora le găsiți în documentul atașat aici.