Info media

AVIZ ANUAL PENTRU AUTORIZAREA EXERCITĂRII PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL – 2018

 

Începând cu data de 15.11.2017 OAMGMAMR filiala Argeș derulează activitatea de eliberare a avizului anual – 2018 pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist/asistent medical/moașă.

Acordarea avizului pentru anul 2018 se face în baza depunerii de către solicitant la secretariatul filialei a următoarelor documente:

- cerere tip (poate fi descărcată de pe site-ul www.oammr-arges.ro sau poate fi pusă la dispoziție la sediul filialei);

- copie a poliței de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis), valabilă pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, (se păstrează limitele aplicate şi în anul 2017, respectiv valoarea minimă a poliței este:

a)10.000 EURO pentru asistenții medicali generaliști/asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în unitățile sanitare cu paturi;

b) 4.000 EURO pentru asistenții medicali generaliști/asistenții medicali/moașe  care își exercită profesia în cabinete de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale;

c) 2.000 EURO pentru asistenții medicali de farmacie);

- extras din Revisal (Raport per salariat) semnat și ștampilat de către angajator, excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare care virează cotizația lunar;

- numărul mimim de 30 credite EMC cumulat în anul 2017 (se vor depune doar acele certificate, diplome, atestate etc. pentru cursuri/manifestări, altele decât cele organizate de OAMGMAMR filiala Argeș);

- copie a Certificatului de membru;

- copie a documentelor care atestă întreruperea de activitate, după caz.

NOTĂ: Asistenții medicali pensionari care își continuă activitatea vor depune și certificat se sănătate fizică și psihică în vederea eliberării avizului.

Program de lucru:  Luni – Joi, orele 08.00-16.00.

Informații suplimentare pot fi obținute la secretariatul OAMGMAMR Argeș, telefon 0348 401 082.

”Amintim asistenților medicali argeșeni că exercitarea legală a profesiei de asistent medical se face exclusiv cu respectarea condițiilor prevăzute de legea exercitării profesiei noastre, și anume, deținerea Certificatului de membru, însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei”, a declarat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș.

 Activitatea de avizare se va desfășura după următorul program:

Nr. crt.

Instituție sanitară

Perioadă avizare

1.

Cabinete de medicină primară, cabinete medicale individual, farmacii cu circuit deschis, unități sanitare private

15.11 – 15.12.2017

2.

Spitalul de Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Vl. Iașului

20.11.2017

3.

Spitalul Municipal Curtea de Argeș

21.11.2017

4.

Spitalul Orășenesc ”Regele Carol I” Costești

22.11.2017

5.

Spitalul Orășenesc ”Sf. Spiridon” Mioveni (inclusiv secția exterioară

23.11.2017

6.

Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni

27.11.2017

7.

Spitalul de Recuperare Brădet

28.11.2017

8.

Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung

29.11.2017

9.

Spitalul de Psihiatrie ”Sf. Maria” Vedea

04.12.2017

10.

CIA Pitești

05.12.2017

11.

Penitenciar Spital Mioveni

06.12.2017

12.

Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie Ștefănești

07.12.2017

13.

Spitalul de Pediatrie Pitești

08.12.2017

14.

Spitalul Municipal Câmpulung

11-12.12.2017

15.

Spitalul Județean de Urgență Pitești

13 – 14.12.2017

16.

Spitalul Militar de Urgență ”Dr. Ion Jianu” Pitești

15.12.2017