Info media

ANUNȚ PENTRU CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI ȘI DECLARAȚI ”ADMIS”

LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL SESIUNEA 2017

 

Examenul pentru grad principal sesiunea 2017 se va desfășura la LICEUL TEORETIC “DR. ION CANTACUZINO” din PITEȘTI, STR. CAROL DAVILA NR. 1 (puncte de reper: Spitalul Județean de Urgență Pitești și Piața Găvana), în zilele de:

-   02 noiembrie 2017 (asistenți  medicali generaliști, surori medicale, oficianți medicali);

- 03 noiembrie 2017 (asistenți medicali-alte specialități, altele decât asistenți medicali generaliști: farmacie, laborator, igienă).

Candidații au acces în sălile de susținere a testului grilă între orele 08.30 și 08.45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli și afișate la intrare și a actului de identitate (B.I., C.I. sau pașaport), aflat în termen de valabilitate.

Candidații care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor grilă și a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.

Pentru completarea datelor de identificare şi a grilelor de răspuns candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.