Info media
 
 
 
 
 
 
Candidații declarați RESPINS pot depune contestație până în data de 30.10.2017, ora 9.00, la sediul OAMGMAMR filiala Argeș, Secretariatul Comisiei Locale de Examen.
Primirea și soluționarea contestațiilor, transmiterea contestațiilor nesoluționate de către Comisia Locală de Examen către Comisia Centrală de Examen, precum și soluționarea acestora de către Comisia Centrală de Examen, se vor desfășura în perioada 30.10.2017-01.11.2017.