Info media

Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică (www.ms.ro/Transparență decizională) un proiect de act normativ care reglementează organizarea și desfășurarea de noi programe de specializare în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali.

Astfel, un asistent medical generalist poate participa la programe de specializare în: Pediatrie, Îngrijiri paliative, Psihiatrie, Medicină dentară, Asistenţă comunitară, Neonatologie, Anestezie şi terapie intensivă, Pneumoftiziologie, Anatomie patologică, Bloc operator, Geriatrie şi gerontologie, Diabet, Oncologie, Nefrologie/Hemodializă și dializă peritoneală.

De asemenea, moașa poate urma programe de specializare în: Neonatologie, Pediatrie, Bloc operator, Asistenţă comunitară.

Noua reglementare conține specializări și pentru asistenții medicali de laborator, radiologie, dietetică și nutriție.

Programele de specializare în vederea dezvoltării abilităților profesionale au ca scop dobândirea de cunoştinţe teoretice și abilităţi practice impuse de schimbarea condiţiilor de muncă (un nou loc de muncă, nou tip de activitate, un nou aparat de explorare etc.), pentru creşterea performanţelor profesionale individuale şi satisfacerea la un nivel superior a cerinţelor beneficiarilor prin acordarea unor servicii medicale de calitate în concordanță cu specificul locului în care își desfășoară activitatea.

La programele de specializare în vederea dezvoltării abilităților profesionale pot participa asistenţi medicali generalişti, moașe şi asistenţi medicali cu pregătire universitară sau postliceală.

Aceste programe de specializare se organizează de către Ministerul Sănătăţii, prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB), în unităţi sanitare din centrele universitare.

Fiecare program de specializare are un responsabil naţional propus de Ordinul Asistenților Medicali şi aprobat de Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică din Ministerul Sănătăţii.

Noua propunere legislativă abrogă vechile acte normative incidente în materia programelor de specializare, redefinindu-le ca programe de reconversie profesională și menținând posibilitatea dobândirii de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie a uneia dintre calificările: Radiologie, imagistică medicală, Laborator, Nutriţie şi dietetică, Balneo-fizioterapie, Igienă şi sănătate publică.

Noile programe de specializare au ca scop acordarea unor servicii de îngrijiri medicale de calitate, pentru siguranța și securitatea pacienților, prin creșterea performanței profesionale a asistenților medicali.