Info media

IMPORTANT !

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI DIN SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI

OAMGMAMR Filiala Argeș organizează în data de 29 august 2018, ora 15.30,  Hotel Victoria din Pitești, simpozionul cu tema ”Actualități și perspective în serviciile de îngrijire a afecțiunilor acute și urgențelor medico-chirurgicale”.

Simpozionul se adresează exclusiv asistenților medicali din Spitalul Județean de Urgență Pitești.

Înscrierile se fac on-line pe site-ul instituției, www.oammr-argeș.ro, în secțiunea Manifestări științifice,  în limita locurilor disponibile.

NOTĂ:

-       Prezența este obligatorie pentru asistenții medicali care s-au înscris;

-       Înscrierea se face o singură dată/participant;

-       Evenimentul este creditat de OAMGMAMR conform normelor de creditare a formelor de educație medicală continuă cu 9 credite EMC;

-       Participarea este gratuită;

Primirea participanților se face în intervalul orar 15.00-15.30.


Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), în calitate de beneficiar, implementează începând cu data de 28 iunie 2018, proiectul “Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă - POLMED” (Cod SIPOCA 169/ Cod SMIS 111787).

Obiectivul principal al proiectului constă în dezvoltarea unui set de valori profesionale fundamentale pentru asistenți medicali și moașe, în beneficiul relației personal medical-pacient. Obiectivele secundare ale acestuia urmăresc creșterea capacității organizației de a formula propuneri de politici publice în sectorul medical și derularea unui proces participativ de elaborare a unei propuneri de politică publică alternativă care face referire la profesiile de asistent medical și moașă.

Rezultatele așteptate ale proiectului vizează elaborarea unei analize a politicilor publice europene cu privire la valorile profesiilor de asistent medical și moașă, realizarea unei anchete a situației actuale din România referitoare la valorile profesiilor de asistent medical și moașă prin implicarea a 200 de asistenți medicali și moașe selectați la nivel național, precum și instruirea unui număr de 45 de asistenți medicali și moașe în conceperea și evaluarea de politici publice. Dezvoltarea unei politici publice alternative promovată și acceptată cu privire la valorile profesiilor de asistent medical și moașă reprezintă rezultatul final așteptat al proiectului.

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 - 2020.

Proiectul se va implementa pe o perioadă de 16 luni, respectiv iunie 2018 – octombrie 2019, și are o valoare totală de 999.853,36 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă reprezintă 979.856,29 lei, iar contribuţia Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România fiind de 19.997,07 lei.
Pentru detalii suplimentare legate de proiect, persoanele de contact sunt:
Manager proiect: Alexandra Popa
Expert comunicare: Adriana Cârnu
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon: 021/224.00.55
Website: www.oamr.ro

    A fost publicată în Monitorul Oficial Metodologia-cadru pentru recunoaşterea parţială a studiilor absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învăţământul superior medical, la programele de studii universitare de licenţă "Asistenţă medicală generală".
Potrivit prevederilor metodologiei, absolvenţii şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, pot continua studiile în învăţământul superior medical, la programele de studii universitare de licenţă "Asistenţă medicală generală", în urma recunoaşterii creditelor pentru educaţie şi formare profesională obţinute de către absolvenţii şcolilor sanitare postliceale în urma avizului favorabil al comisiilor de recunoaştere parţială a studiilor din instituțiile de învățământ superior.
Sunt de menționat câteva aspecte foarte importante prevăzute în metodologie:
- Admiterea absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, la programele de studii universitare de licenţă "Asistent medical generalist" se realizează în aceleaşi condiţii şi în acelaşi timp cu ceilalţi candidaţi, cu respectarea prevederilor metodologiilor proprii ale instituţiilor de învăţământ superior şi a metodologiei-cadru privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat.
- Recunoaşterea parţială a studiilor absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învăţământul superior medical la programele de studii universitare de licenţă "Asistenţă medicală generală" se poate realiza numai la solicitarea scrisă a acestora, prin completarea cererii prevăzute în anexa la prezenta metodologie.
- La solicitarea scrisă a absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, admişi la unul dintre programele de studii universitare de licenţă "Asistenţă medicală generală", ca urmare a promovării concursului de admitere, conducerea facultăţii sau a departamentului în cadrul căruia aceştia au fost admişi poate echivala parţial studiile şi stagiile de practică efectuate în cadrul şcolilor sanitare postliceale, conform planului de învăţământ, prin intermediul comisiilor de recunoaştere parţială a studiilor. Comisiile de recunoaştere parţială a studiilor pot emite un aviz favorabil dacă sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere.
- Instituţiile de învăţământ superior pot recunoaşte creditele pentru educaţie şi formare profesională obţinute de către absolvenţii şcolilor sanitare postliceale în urma avizului favorabil al comisiilor de recunoaştere parţială a studiilor.
Pentru consultarea actului normative puteți accesa următorul link:

SESIUNE DE INSTRUIRE ȘI COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE LA CÂMPULUNG

În cadrul campaniei de prevenire a cancerului de col uterin ”UN TEST SALVEAZĂ O VIAȚĂ!” inițiată de Ordinul Asistenților Medicali Argeș, se desfășoară în data de 19 iulie 2018, ora 15.30, la Hotel Ciobănașu', sesiunea de instruire și comunicări științifice privind metodele de prevenție ale acestei maladii.

Înscrierile se fac on-line pe site-ul instituției, www.oammr-argeș.ro, în secțiunea Manifestări științifice,  în limita locurilor disponibile.

NOTĂ:

-       Prezența este obligatorie pentru asistenții medicali care s-au înscris;

-       Înscrierea se face o singură dată/participant;

-       Evenimentul este creditat de OAMGMAMR conform normelor de creditare a formelor de educație medicală continuă cu 9 credite EMC;

-       Participarea la sesiunea de instruire și comunicări științifice este gratuită;

-       Primirea participanților se face în intervalul orar 15.00-15.30.

Metodologia de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 18/2018 din 18 iunie 2018 a Consiliului Național al OAMGMAMR și  a fost publicată în MO nr. 557 din 3 iulie 2018.

Câteva din noutățile cuprinse în metodologie sunt:

- În vederea exercitării profesiei, asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical trebuie să facă dovada că nu a avut o întrerupere în exercitarea profesiei mai mare de 4 ani anterior datei solicitării avizului anual şi/sau certificatului de membru, după caz.

- Pentru înscrierea la procedura de reatestare candidatul va depune un dosar de înscriere care va conţine următoarele documente:

    a) cerere solicitare reatestare;

    b) copia actului de identitate;

    c) copia certificatului de membru, după caz;

    d) taxa pentru reatestarea competenţei profesionale;

    e) certificat de sănătate fizică şi psihică;

     f) documente care să ateste vechimea în exercitarea profesiei, după caz.

- Pentru a fi reatestat, candidatul va efectua un stagiu practic şi va susţine o probă teoretică după finalizarea stagiului, în termen de maximum 60 de zile.

- Stagiul practic are o durată de:

  • 3 luni, câte 8 ore/zi sau 504 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 6 luni, pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care au o vechime în specialitate mai mică de 3 ani sau nu au profesat;
  • o lună, câte 6 ore/zi sau 126 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 3 luni pentru cei cu vechime între 3 şi 5 ani;
  • o lună, câte 4 ore/zi sau 84 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 3 luni pentru cei cu vechime peste 5 ani.

-  Stagiul practic se va efectua în unităţi sanitare stabilite de preşedinţii filialelor OAMGMAMR, va fi coordonat de către directorul de îngrijiri/asistentul-şef din unitatea respectivăși se va desfăşura sub îndrumarea asistentului şef de secţie sau a unei asistente medicale principale, desemnată de acesta.

-  Evidenţa orelor de practică din cadrul stagiului se va efectua prin întocmirea unui pontaj individual, validat de către directorul de îngrijiri/asistentul-şef din unitatea gazdă.

Textul integral al Hotărârii nr. 18/2018 din 19 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009 poate fi citit la rubrica Legislație Generală/Hotărâri Consiliul Național.

Metodologia de reatestare profesională a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali – actualizare 2018 este postată la rubrica Legislație Generală/Hotărâri Consiliul Național.

Având în vedere solicitarea Ministerului Sănătății privind actualizarea listei naționale de experți medicali conform art. 680 alin (1) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoștința asistenților medicali generaliști, moașelor, asistenților medicali, membri ai OAMGMAMR Filiala Argeș, interesați să facă parte din  respectiva listă și care îndeplinesc condiția de cel puțin 8 ani în specialitate, că pot depune la sediul filialei, din Pitești, str. Victoriei nr. 57, până la data de 25.07.2018 următoarele documente:

- cerere de înscriere pentru lista națională de experți medicali;

- documente din care să rezulte vechimea de cel puțin 8 ani în specialitate;

- CV în format european.

Ulterior înregistrării documentelor depuse, OAMGMAMR Filiala Argeș analizează, avizează și transmite către OAMGMAMR dosarele persoanelor propuse de filială.

Informații suplimentare privind baza legală referitoare la modalitatea de stabilire a listei naționale de experți medicali, condiții și modalitatea de munerare a acestora le găsiți în documentul atașat aici.

Vă informăm că Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a unor credite obţinute în învăţământul preuniversitar, în vederea continuării studiilor de licenţă, a fost trimis spre publicare la Monitorul Oficial al României.

Vă reamintim toate demersurile organizaţiei noastre încă din data de 01.03.2016, precum şi răspunsul Ministerului Sănătăţii la solicitarea noastră.

01.03.2016- Punct de vedere referitor la problematica echivalării studiilor asistentelor medicale absolvente de școli postliceale cu asistentele medicale absolvente de studii superioare

Având în vedere atât importanța pe care problematica echivalării o are pentru membrii organizației noastre cât și dezinformările și acuzațiile pe care le-am observat în mediul online, mass-media și rețelele sociale, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) își face cunoscut punctul de vedere cu privire la această problemă. Citește mai mult: https://www.oamr.ro/problematica-echivalarii-studiilor-punctul-de-vedere-al-oamgmamr/

06.06.2016- Demersuri OAMGMAMR pentru echivalarea studiilor 

Pentru a da posibilitatea echivalării studiilor postliceale sanitare cu studii superioare pentru asistenţii medicali, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a transmis Ministerului Sănătăţii următoarea propunere de modificare a Legii nr. 1/2011 .

Citește mai mult https://www.oamr.ro/demersuri-oamgmamr-privind-echivalarea-studiilor/

 14.09.2016- Informații referitoare la demersurile OAMGMAMR privind echivalarea studiilor

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Ministerul Sănătăţii şi-au dat acordul de principiu pentru modificarea alineatului 6 al articolului 174 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, în sensul în care universităţile, în învăţământul superior din domeniul medical, în baza autonomiei universitare să poată recunoaşte, în baza condiţiilor stabilite de către Senatul universităţii, creditele de studii transferabile obţinute în învăţământul postliceal sanitar.

Această iniţiativă nu a primit aviz favorabil din partea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, din următoarele considerente… Citește mai mult  https://www.oamr.ro/informare-cu-privire-la-demersurile-oamgmamr-privind-echivalarea-studiilor/

 23.11.2016 -Răspunsul Ministerului Sănătății privind echivalarea studiilor postliceale sanitare cu studii superioare

La solicitarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România privind echivalarea studiilor postliceale sanitare cu studii superioare, Ministerul Sănătății ne-a transmis răspuns prin adresa nr. VVV 4465/13.10.2016. Citește mai mult https://www.oamr.ro/raspunsul-ministerului-sanatatii-privind-echivalarea-studiilor-postliceale-sanitare-cu-studii-superioare/

 03.04.2017- Noutăți privind echivalarea studiilor postliceale sanitare cu studii superioare

În data de 30 martie 2017, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale au fost invitați la Președinție, la consultarea cu privire la modificarea art. 174, alin. 6, din Legea Nr.1/2011 a educației naționale, în vederea promulgării acesteia de către Președintele României. Citește mai mult: https://www.oamr.ro/echivalarea-studiilor-postliceale-sanitare-cu-studii-superioare-devenita-realitate-in-urma-demersurilor-oamgmamr-privind-modificarea-legii-educatiei-nationale/

Preluare www.oamr.ro

Legea nr. 70/2017 pentru modificarea şi completarea art. 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 poate fi consultată pe site-ul OAMGMAMR Argeș rubrica Legislație/Legislație Generală.

Asistenții medicali argeșeni, dar și cei interesați de actualitatea din acest domeniu,  au ocazia să lectureze ediția de vară a revistei PRO ASISTENT ARGEȘEAN.

Sumarul numerelor 13-14 cuprinde  articole referitoare la: evenimentele de la nivel național la care a participat președintele OAMGMAMR, domnul Mircea Timofte, campania ,,Un test salvează o viață”, conferința Județeană ”ZILELE ASISTENTULUI MEDICAL ARGEȘEAN”, ediția a VI-a, simpozionul ,,Împreună pentru o generație sănătoasă”, dezbaterea privind rezidențiatul și educația pentru sănătate în școli, tableta legislativă și un interviu cu conf. univ. dr. George Mihail Man, decanul Facultății de Științe din cadrul Universității Pitești.

Majoritatea evenimentelor dezvoltate în cadrul articolelor din revistă sunt prezentate în editorialul ce poartă semnătura președintelui OAMGMAMR ARGEȘ, Estera Stămoiu.

Revista PRO ASISTENT ARGEȘEAN este creditată de OAMGMAMR cu 5 credite EMC/an, iar pentru rezolvarea corectă a tuturor testelor atașate fiecărui număr, se acordă încă 2 credite EMC/an. Procedura de abonare, accesare și vizualizare a revistei, precum și modul de obținere a creditelor EMC este disponibilă pe site-ul filialei, în secțiunea REVISTA.

S-a mai înălțat un suflet la cer! A plecat discret, iar plecarea sa dintre noi lasă în urmă  multă tristețe în inimi.  Colega și prietena noastră, Venera Botescu, omul minunat, profesionistul desăvârșit pe care l-am cunoscut și prețuit, s-a despărțit de noi pentru totdeauna.

Biroul executiv și întregul colectiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România filiala Argeș este alături de familia îndoliată în această grea încercare și transmite sincere condoleanțe. Ne va lipsi tuturor!

Rugăciuni și flori galbene pentru tine, draga noastră!

Dumnezeu să-ți odihnească sufletul în pace!