Info media

AVIZ ANUAL PENTRU AUTORIZAREA EXERCITĂRII PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL – 2018

 

Începând cu data de 15.11.2017 OAMGMAMR filiala Argeș derulează activitatea de eliberare a avizului anual – 2018 pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist/asistent medical/moașă.

Acordarea avizului pentru anul 2018 se face în baza depunerii de către solicitant la secretariatul filialei a următoarelor documente:

- cerere tip (poate fi descărcată de pe site-ul www.oammr-arges.ro sau poate fi pusă la dispoziție la sediul filialei);

- copie a poliței de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis), valabilă pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, (se păstrează limitele aplicate şi în anul 2017, respectiv valoarea minimă a poliței este:

a)10.000 EURO pentru asistenții medicali generaliști/asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în unitățile sanitare cu paturi;

b) 4.000 EURO pentru asistenții medicali generaliști/asistenții medicali/moașe  care își exercită profesia în cabinete de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale;

c) 2.000 EURO pentru asistenții medicali de farmacie);

- extras din Revisal (Raport per salariat) semnat și ștampilat de către angajator, excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare care virează cotizația lunar;

- numărul mimim de 30 credite EMC cumulat în anul 2017 (se vor depune doar acele certificate, diplome, atestate etc. pentru cursuri/manifestări, altele decât cele organizate de OAMGMAMR filiala Argeș);

- copie a Certificatului de membru;

- copie a documentelor care atestă întreruperea de activitate, după caz.

NOTĂ: Asistenții medicali pensionari care își continuă activitatea vor depune și certificat se sănătate fizică și psihică în vederea eliberării avizului.

Program de lucru:  Luni – Joi, orele 08.00-16.00.

Informații suplimentare pot fi obținute la secretariatul OAMGMAMR Argeș, telefon 0348 401 082.

”Amintim asistenților medicali argeșeni că exercitarea legală a profesiei de asistent medical se face exclusiv cu respectarea condițiilor prevăzute de legea exercitării profesiei noastre, și anume, deținerea Certificatului de membru, însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei”, a declarat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș.

 Activitatea de avizare se va desfășura după următorul program:

Nr. crt.

Instituție sanitară

Perioadă avizare

1.

Cabinete de medicină primară, cabinete medicale individual, farmacii cu circuit deschis, unități sanitare private

15.11 – 15.12.2017

2.

Spitalul de Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Vl. Iașului

20.11.2017

3.

Spitalul Municipal Curtea de Argeș

21.11.2017

4.

Spitalul Orășenesc ”Regele Carol I” Costești

22.11.2017

5.

Spitalul Orășenesc ”Sf. Spiridon” Mioveni (inclusiv secția exterioară

23.11.2017

6.

Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni

27.11.2017

7.

Spitalul de Recuperare Brădet

28.11.2017

8.

Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung

29.11.2017

9.

Spitalul de Psihiatrie ”Sf. Maria” Vedea

04.12.2017

10.

CIA Pitești

05.12.2017

11.

Penitenciar Spital Mioveni

06.12.2017

12.

Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie Ștefănești

07.12.2017

13.

Spitalul de Pediatrie Pitești

08.12.2017

14.

Spitalul Municipal Câmpulung

11-12.12.2017

15.

Spitalul Județean de Urgență Pitești

13 – 14.12.2017

16.

Spitalul Militar de Urgență ”Dr. Ion Jianu” Pitești

15.12.2017

 

Cu prilejul Sărbătorii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil le doresc asistenților medicali argeșeni și tuturor ce poartă aceste nume, cele mai calde și sincere felicitări, sănătate, o viață plină de bucurii, speranță, împliniri și satisfacții alături de cei dragi.

LA MULȚI ȘI BINECUVÂNTAȚI ANI !

 

Estera STĂMOIU

Președinte OAMGMAMR Argeș

ANUNȚ IMPORTANT !

Cursurile EMC programate în luna noiembrie sunt destinate exclusiv asistenților medicali care nu au participat la 2 cursuri în anul 2017.

Asistenților medicali care contrar acestei recomandări se înscriu pentru a participa la al 3-lea curs nu le va fi validată înscrierea. Facem această precizare în contextul în care ne dorim să beneficieze de cursuri gratuite toți asistenții medicali.

 În luna decembrie nu vor mai fi programate cursuri, desfășurându-se activitatea de eliberare a avizelor pentru anul 2018. Asistenții medicali au la dispoziție accesarea cursurilor online.

 

ANUNȚ PENTRU CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI ȘI DECLARAȚI ”ADMIS”

LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL SESIUNEA 2017

 

Examenul pentru grad principal sesiunea 2017 se va desfășura la LICEUL TEORETIC “DR. ION CANTACUZINO” din PITEȘTI, STR. CAROL DAVILA NR. 1 (puncte de reper: Spitalul Județean de Urgență Pitești și Piața Găvana), în zilele de:

-   02 noiembrie 2017 (asistenți  medicali generaliști, surori medicale, oficianți medicali);

- 03 noiembrie 2017 (asistenți medicali-alte specialități, altele decât asistenți medicali generaliști: farmacie, laborator, igienă).

Candidații au acces în sălile de susținere a testului grilă între orele 08.30 și 08.45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli și afișate la intrare și a actului de identitate (B.I., C.I. sau pașaport), aflat în termen de valabilitate.

Candidații care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor grilă și a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.

Pentru completarea datelor de identificare şi a grilelor de răspuns candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.

 
 
 
 
 
 
Candidații declarați RESPINS pot depune contestație până în data de 30.10.2017, ora 9.00, la sediul OAMGMAMR filiala Argeș, Secretariatul Comisiei Locale de Examen.
Primirea și soluționarea contestațiilor, transmiterea contestațiilor nesoluționate de către Comisia Locală de Examen către Comisia Centrală de Examen, precum și soluționarea acestora de către Comisia Centrală de Examen, se vor desfășura în perioada 30.10.2017-01.11.2017.

DEROGARE DE LA CONDIŢIA DE EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ A ASISTENȚILOR MEDICALI

ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL, SESIUNEA 2017

În vederea înscrierii la examenul de grad principal - sesiunea 2017, Ministerul Sănătăţii a aprobat o derogare de la condiţia de experienţă profesională prevăzută de Ordinul MS nr. 1044/12.09.2016, în sensul aprobării înscrierii la examen a asistenților medicali care îndeplinesc condiția de experiență profesională de 5 ani în specialitatea în care au obţinut titlul de calificare până la data de 31.12.2017 inclusiv.

Reamintim asistenților medicali că ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere este data de 25.10.2017, ora 16.00, la noul sediu al OAMGMAMR filiala Argeș din Pitești, str. Victoriei nr. 57.

ANUNȚ PRIVIND INSCRIEREA ONLINE LA CURSURI EMC

 

Adresăm rugamintea asistenților medicali care se înscriu la un curs, ca în situația în care, din motive obiective, nu pot participa, să anunțe aceasta cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării cursului, prin e-mail sau telefonic. În acest mod oferim posibilitatea altor colegi să participe.

Asistenții medicali care nu informează cu privire la imposibilitatea participării, nu vor primi acceptul participării la un alt curs.

Facem acest apel pornind de la situații concrete în care din numărul total de înscriși, doar jumătate dintre aceștia s-au prezentat la curs.

Vă mulțumim pentru colaborare.

ÎNCEP ÎNSCRIERILE LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL PENTRU ASISTENȚII MEDICALI, SESIUNEA 2017

 

Aducem la cunoștința asistenților medicali argeșeni care îndeplinesc condițiile participării și doresc să se înscrie la examenul de grad principal-sesiunea 2017, că începând cu data de 09.10.2017 până în data de 25.10.2017, în zilele de luni până vineri, între orele 8.00-16.00, pot depune dosarele pentru toate specializările, la sediul OAMGMAMR Argeș, din Pitești str. Victoriei nr. 57.

La înscriere, candidatul va depune un dosar cu şină pe coperta căruia sunt completate numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care se înscrie la examen, numărul de telefon al candidatului.

Reamintim asistenților medicali documentele necesare înscrierii:

-         cererea de înscriere cu datele de contact (este pusă la dispoziția asistenților medicali argeșeni la sediul filialei);

-         copia actului de identitate;

-         copia diplomei de absolvire/licenţă în formarea ca asistent medical generalist, asistent medical, moașă;

-         adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă experiența profesională cumulată de minimum 5 ani la data susținerii examenului, dobândită în condițiile legii în specialitatea atestată de titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia;

-         copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

-         dovada plăţii sumei de participare la examen.

Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant. Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984. Pe documentul de plată plătitorul va menționa “Suma de participare examen grad principal-2017”.

Examenul pentru grad principal se va desfășura în zilele de 02 noiembrie 2017 (asistenți  medicali generaliști, surori medicale, oficianți medicali) și 03 noiembrie 2017 (asistenți medicali- alte specialități, altele decât asistenți medicali generaliști) la LICEUL TEORETIC “DR. ION CANTACUZINO” din PITEȘTI, STR. CAROL DAVILA NR. 1 (puncte de reper: Spitalul Județean de Urgență Pitești și Piața Găvana).

Candidații au acces în sălile de susținere a testului grilă între orele 08.30 și 08.45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli și afișate la intrare și a actului de identitate (B.I., C.I. sau pașaport), aflat în termen de valabilitate.

Candidații care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor grilă și a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.

ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI ARGEȘ FUNCȚIONEAZA ÎN NOUL SEDIU

Începând cu data de 11 septembrie 2017 Ordinul Asistenților Medicali (OAMGMAMR) Argeș își desfășoară activitatea la noul sediul situat în Str. Victoriei nr. 57, Pitești.

Imobilul este amplasat în apropierea Inspectoratul de Politie Argeș și în vecinătatea redacției ziarului Curierul Zilei.

PARTICIPAREA ASISTENȚILOR MEDICALI ARGEȘENI

LA CURSURILE EMC ȘI MANIFESTĂRILE ȘTIINȚIFICE SE FACE PRIN ÎNSCRIERE ONLINE

Pentru optimizarea și îmbunătățirea înregistrării asistenților medicali argeșeni în vederea participării la cursurile de educație medicală continuă și manifestările științifice organizate de OAMGMAMR filiala Argeș, începând cu 01.08.2017 este disponibilă pe site-ul filialei, www.oammr-arges.ro,  aplicația pentru înscrierea ONLINE.

Procedura de înscriere cuprinde următoarele etape:

- se accesează butonul Cursuri situat în meniul principal (bara orizontală);

- se selectează tab-ul Înregistrare (Individual) poziționat sub titlul cursului/manifestării științifice pentru care optează solicitantul, cu respectarea condițiilor de adresabilitate specificate în NOTA BENE din eticheta cursului/ manifestării științifice;

- se completează câmpurile afișate.

Adresăm rugămintea asistenților medicali de a-și însuși recomandarea înscrierii și participării la două cursuri asigurate anual în regim gratuit de filiala noastră.

Pentru tranziția la noua metodă și acomodarea solicitanților cu această aplicație, în perioada 01.08-31.08.2017 vor funcționa în paralel și variantele de înscriere cunoscute: telefonic și email.

Începând cu 01.09.2017 asistenții medicali vor avea la dispoziție numai varianta online de înscriere.