Info media

Aducem la cunoștința asistenților medicali că ora de începere a cursurilor ”CLIMATUL ORGANIZAȚIONAL ȘI SATISFACȚIA ÎN MUNCĂ” din data de 18.06.2018 și ”PRINCIPII FARMACOLOGICE ȘI ROLUL ASISTENTULUI MEDICAL ÎN ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR” din data de 19.06.2018, cursuri care se desfășoară la sediul OAMGMAMR Argeș, este 15.30. Dintr-o eroare de redactare, a fost anunțată ora 9.30.

Mulțumim pentru înțelegere!

OAMGMAMR Argeș

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România filiala Argeș (OAMGMAMR filiala Argeș) – în calitate de operator de date cu caracter personal, cu sediul în Pitești, strada Victoriei nr. 57, județ Argeș, prelucrează date cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin în temeiul prevederilor OUG nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată prin Legea nr.53/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În scopul îndeplinirii obligațiilor legale privind controlul şi supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi, respectiv, a profesiei de asistent medical, OAMGMAMR filiala Argeș prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume si prenume, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, data nasterii, locul nasterii, adresa de domiciliu/de corespondență, telefon, email, date privind starea civilă, cetățenia, starea de sănătate, abaterile disciplinare, locul de muncă, formarea profesională, venitul, cazierul judiciar.

Datele cu caracter personal menționate mai sus sunt destinate utilizării de către OAMGMAMR filiala Argeș şi pot fi comunicate următorilor destinatari: autorităţilor publice cu atribuţii în domeniu, autorităților competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi altor destinatari care au legătură directă cu realizarea scopului pentru care sunt furnizate aceste date. Toate persoanele care vor avea acces ulterior la datele furnizate de către dumneavoastra semnează contracte de confidențialitate în acest sens.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele personale in mod corect, acestea fiind necesare în scopul determinat prin cadrul normativ în vigoare. Refuzul de a furniza datele solicitate determină imposibilitatea eliberării documentelor necesare exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical.

Datele personale menționate mai sus vor fi păstrate pe o perioadă de timp stabilită conform legislației specifice arhivării și vor fi utilizate pentru următoarele obligații legale privin exercitarea profesiei:

 1. Înregistrare membri în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România;
 2. Autorizare sau, după caz, avizare a exercitării profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pe teritoriul României;
 3. Atestare titluri de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute în România (certificate de conformitate);
 4. Emitere certificat de status profesional curent – atestare onorabilitate şi moralitate profesională a membrilor;
 5. Soluţionare cereri şi petiţii;
 6. Analizare cazuri de abateri de la normele de etică şi deontologie profesională şi de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicţie profesională;
 7. Organizare examen de grad principal;
 8. Avizare înfiinţare cabinete individuale de practică independentă a asistenților medicali generaliști, moaşelor şi asistenților medicali;
 9. Derulare activități de educație medicală continuă: iniţierea şi promovarea de forme de educaţie continuă, creditare cursuri și  acreditare furnizori;
 10. Organizare şi derulare programe de pregătire pentru calificarea infirmierelor;
 11. Organizare cursuri de calificare acreditate ANC: Infirmieră, Baby sitter, Ingrijitor bătrani la domiciliu, Ingrijitor bolnav la domiciliu;
 12. Reatestarea competenței profesionale.

Pe lângă scopul îndeplinirii obligațiilor sale legale, OAMGMAMR prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri: implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene, editarea revistei PRO ASISTENT ARGEȘEAN, comunicarea cu utilizatorii site-ului web (www.oammr-arges.ro), a mijloacelor de comunicare online (e-mail) sau a rețelei de socializare facebook. În aceste situații, prelucrarea datelor personale se realizează în baza consimțământului utilizatorilor/persoanelor vizate.

Conform dispozițiilor  Legii Nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, OAMGMAMR are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi.

Conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 Regulamentul General privind protectia datelor aveţi următoarele drepturi: de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor, de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc, de a solicita accesul la datele personale, rectificarea, stergerea sau restricționarea prelucrării acestor date, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România filiala Argeș, la următoarea adresă: Pitești, strada Victoriei nr. 57, județ Argeș. Datele de contact ale responsabilului pentru protecția datelor al OAMGMAMR filiala Argeș sunt următoarele: email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., tel. 0348 401 082, fax: 0348 401 082.

De asemenea, beneficiaţi de dreptul de a vă adresa cu o plângere, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/) precum şi de dreptul de a vă adresa justiţiei.

 

OAMGMAMR Argeș organizează în data de 4 iunie 2018 la Hotel Victoria din Pitești, începând cu ora 15.30, simpozionul cu tema ÎMPREUNĂ PENTRU O GENERAȚIE SĂNĂTOASĂ.

Înscrierile participanților se fac on-line pe site-ul instituției, www.oammr-argeș.ro, în secțiunea Manifestări științifice, în limita locurilor disponibile.

Având în vedere că OAMGMAMR filiala Argeș dorește să asigure participarea cât mai multor asistenți medicali la manifestările științifice organizate de instituția noastră, au prioritate la înscriere asistenții medicali care nu au participat la Conferința ”Zilele Asistentului Medical Argeșean, ediția a VI-a”.

NOTĂ:

-  Prezența este obligatorie pentru asistenții medicali care s-au înscris;

-  Simpozionul va fi creditat de OAMGMAMR cu 12 credite EMC;

-  Participarea la simpozion este gratuită;

-  Primirea participanților se face în intervalul orar 15.00 – 15.30.

            Celebrată în fiecare an  pe 12 Mai, Ziua Internațională a Asistenților Medicali este un prilej pentru a marca importanța serviciilor de îngrijire oferite de asistenții medicali atât la nivel local, cât și global, ca fiind esențiale pentru dezvoltarea sistemelor de sănătate și contribuția la menținerea stării de sănătate a populației .

            ”Tema lansată în acest an de ICN, ”Asistenţii medicali - Vocea celor care conduc: Sănătatea este un drept fundamental ” se dorește a fi o introspecție și o analiză a complexității accesului la îngrijirile medicale, prezentate prin viziunea competențelor asistenților medicali. ICN a identificat câteva elemente-cheie ale unui sistem de sănătate eficient, elemente în care asistenții medicali dețin un rol major în promovarea accesului la sănătate, ca drept fundamental al omului, a îngrijirilor medicale accesibile și cu costuri suportabile: conștientizarea, identificarea și respectarea nevoilor diverse; disponibilitate și servicii ușor accesibile; îngrijiri sigure și de calitate; accesibilitatea îngrijirilor din punct de vedere al costurilor; promptitudinea accesului la servicii de sănătate; îngrijiri centrate pe persoană.

             Contextualizând tema lansată de ICN, Ordinul Asistenților Medicali Argeș organizează în perioada 22 – 25 mai 2018 Conferința Zilele Asistentului Medical Argeșean, ediția a VI-a.

             Sub genericul ”INDIFERENT DE LOC, ÎN ORICE CONDIȚII, ACCES LA SĂNĂTATE”, conferința își propune să celebreze realizările asistenților medicali argeșeni, să evidențieze rolul acestora, care, alături de multe alte milioane de asistenți medicali din întreaga lume, prin activitatea de zi cu zi, dețin un rol-cheie în unitățile medicale, făcând posibilă acordarea îngrijirilor de sănătate de calitate populației Argeșului. Capacitatea asistenților medicali de a genera schimbări este la fel de importantă ca și capacitatea profesională de a furniza asistență medicală sigură și eficientă pentru populație.

             Indiscutabil, sănătatea reprezintă tezaurul neprețuit al omului şi o componentă indispensabilă a dezvoltării oricărei societăți, iar profesia de asistent medical este o profesie nobilă care solicită cunoştinţe temeinice, experienţă, empatie, pasiune, devotament şi, de foarte multe ori, chiar sacrificii, un angajament continuu pentru viața și sănătatea pacienților.

             Poate că o zi este prea puţin pentru a demonstra importanţa şi generozitatea acestei profesii, a celor care își pun priceperea, știința și compasiunea în slujba semenilor, asistenții medicali aflându-se de cele mai multe ori la primul nivel de contact al pacientului cu sistemul de sănătate, oferind încredere, mângâiere și curaj pacienţilor.

            De multe ori, prin sacrificiul lor aduc pe lume o nouă viață sau devin salvatorii alteia, dând noi înțelesuri clipei.

            De multe ori cuvintele asistenților medicali se transformă în rime potrivite pentru versurile destinului unui om aflat în suferință.

            De multe ori privirea și zâmbetul asistenților medicali se metamorfozează în culorile tablourilor viitorului unui pacient.

            Ziua Internațională a Asistenților Medicali îmi oferă prilejul de a le transmite asistenților medicali argeșeni să se bucure de gratitudinea și gândurile bune ale tuturor celor care, în clipe de încercare, îi privesc ca fiind atingerea divinității.

            Cu respect și apreciere le urez: ”LA MULȚI ȘI BINECUVÂNTAȚI ANI, ASISTENȚI MEDICALI ARGEȘENI ! LA MULȚI ANI, ASISTENȚI MEDICALI DE PRETUTINDENI !”, a declarat Estera Stămoiu, Președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș.

 

În perioada 22 – 25 mai 2018, Ordinul Asistenților Medicali Argeș organizează Conferința Județeană ”ZILELE ASISTENTULUI MEDICAL ARGEȘEAN”, eveniment centrat pe celebrarea Zilei Internaționale a Asistentului Medical.

Conferința își propune să aducă în atenția și dezbaterea participanților tema propusă de ICN în acest an, ”INDIFERENT DE LOC, ÎN ORICE CONDIȚII, ACCES LA SĂNĂTATE”, să evidențieze rolul asistenților medicali argeșeni în asigurarea cu succes a dreptului la sănătate, ca drept fundamental al omului.

Conferința se desfășoară după următorul calendar:

·         22 Mai – Curtea de Argeș, Hotel Wolf, ora 16.00;

·         23 Mai – Câmpulung, Complex Ciobănașu, ora 16.00;

·         24 Mai - Mioveni, Hotel Vialucci, ora 16.00;

·         25 Mai – Pitești, Hotel Victoria, ora 15.30.

Înscrierile la lucrările Conferinței se fac on-line pe site-ul instituției, www.oammr-argeș.ro, în secțiunea Manifestări științifice,  în limita locurilor disponibile fiecărei locații.

NOTĂ:

-       Prezența este obligatorie pentru asistenții medicali care s-au înscris;

-       Înscrierea se face o singură dată/participant, într-o singură locație de desfășurare;

-       Conferința va fi creditată de OAMGMAMR cu 15 credite EMC;

-       Participarea la Conferință este gratuită;

-       Primirea participanților se face în intervalul orar 15.30-16.00, pentru evenimentele desfășurate în Curtea de Argeș, Câmpulung, Mioveni, respectiv intervalul orar 15.00-15.30 pentru evenimentul organizat în Pitești.

    Secțiunea de Tabacologie, împreună cu Secțiunea de Somnologie și Ventilație Noninvazivă din cadrul Societății Române de Pneumologie, în parteneriat cu Universitatea din Pitești adresează invitația de participare asistenților medicali argeșeni la Conferința regională cu participare internațională “De la Empatie la Malpraxis", Ediția a V-a, care se va desfășura în perioada 7- 9 Iunie 2018 în sala de consiliu a Primăriei Municipiului Curtea de Argeș.

    Tematica abordată în cadrul cursurilor și prezentărilor de caz, abordează domeniile: Specialități clinice, Anatomie patologică, Medicină legală, Jurisprudență, Asistență la domiciliu si reabilitare, Nursing, Etică medicală și bune practici în studiile clinice, Farmacovigilență, Terapii alternative, Îngrijiri paliative, Medicină de urgență, sa.

   Evenimentul este creditat de OAMGMAMR filiala Argeș cu 10 credite EMC.

Extras din anunțul preliminar al Conferinței elaborat de Societatea Română de Pneumologie:

TAXE DE PARTICIPARE

Specialitatea

Până la 09.05.2018

Până la data conferinței*

Medici, stomatologi, farmaciști

100 RON

250 RON

Asistenți medicali, kinetoterapeuți, alte specialități

50 RON

150 RON

Rezidenți și studenți

50 RON

75 RON

Persoane însoțitoare

75 RON

100 RON

*Taxele de participare achitate în ziua conferinței nu garantează acordarea mapei evenimentului.

Taxa de participare se achită in contul Societății Române de Pneumologie, CUI: 4433929 Cont IBAN: RO38BRDE410SV20979184100, deschis la BRD București, Sucursala Brătianu. La efectuarea plații, vă rugăm să specificați numele participantului și evenimentul pentru care faceți plata: Conferința regională cu participare internațională “De la Empatie la Malpraxis”, Ediția a V-a.

                Celebrarea Zilei Internaționale a Moașelor este un prilej pentru a evidenția rolul important pe care acestea îl ocupă în sănătatea gravidelor, mamelor, a copiilor și, nu în ultimul rând, a familiilor acestora, aspecte surprinse și în sloganul lansat de ICM în acest an, ”Moașele, în avangarda îngrijirilor de calitate”.

                Așa cum evidențiază statisticile la nivel mondial, peste 340 000 de femei și peste 3 milioane de copii în întreaga lume mor în fiecare an de la complicații care pot fi prevenite din timpul sarcinii și al nașterii. Majoritatea acestor decese ar fi putea preîntâmpinate dacă ar exista suficiente moașe calificate și cu resurse adecvate disponibile în întreaga lume. Moașele sunt calificate să furnizeze până la 87% din serviciile legate de sarcină, făcându-le să fie profesioniștii ideali în domeniul sănătății pentru a îndruma femeile și a oferi îngrijiri continue, atât în procesul de planning, cât și pe perioada sarcinii și ulterior nașterii.

                Având pregătirea profesională necesară, acestea sunt cele care monitorizează alături de medic, o femeie în ultimele luni de sarcină, o asistă la naştere şi o însoţesc în următoarele săptămâni, consiliază cuplurile pe perioada sarcinii despre paşii ce trebuie urmaţi înainte şi după venirea copilului pe lume.

                În prezent, profesia de moaşă cunoaște noi valențe privind pregătirea profesională față de moașa tradiţională, pentru că acum specialistul se formează prin studii adecvate, profesionale și acreditate în cadrul învățământului universitar.

                Dincolo însă de cunoștințele holistice, această profesie necesită și calități umane deosebite: vocație, dăruire, răbdare și dragoste.

Pentru toate aceste calități, pentru abnegația și profesionalismul de care dau dovadă în fiecare clipă a activității lor, pentru bucuria adusă la nașterea pruncilor noștri, adresez  moașelor argeșene sincere felicitări, gânduri de apreciere și considerație, le urez multă sănătate, realizări profesionale,  împliniri familiale și un călduros ”LA MULȚI ANI!”

Estera Stămoiu

Președinte OAMGMAMR Argeș

În cadrul campaniei de prevenire a cancerului de col uterin inițiată de Ordinul Asistenților Medicali Argeș, se desfășoară în data de 25 aprilie 2018, ora 15.30, la Hotel Victoria din Pitești, sesiunea de instruire și comunicări științifice privind prevenția acestei maladii.

Pentru participarea la eveniment,asistenții medicali interesați în promovarea educației pentru sănătatea populației feminine, se pot înscrie online pe site-ul filialei, prin metoda cunoscută, accesând secțiunea Manifestări științifice.

Accesul și primirea participanților înscriși la eveniment are loc în intervalul orar 15.00 – 15.30

Sesiunea de informare este creditată de OAMGMAMR.

Cu prilejul sărbătorii Sfântului Mucenic Gheorghe transmit asistenților medicali argeșeni și tuturor celor care își sărbătoresc ziua onomastică, gânduri de apreciere și considerație, sănătate, împliniri, o viață frumoasă și binecuvântată alături de cei dragi.

La Mulți Ani !

Estera STĂMOIU

Președinte OAMGMAMR Argeș

Extras din Norme de creditare a formelor de educație medicală continuă

aprobate prin Hotărârea nr. 17/28.03.2017 a Consiliului Național al OAMGMAMR

 

Reguli de creditare a cursurilor EMC:

-           numărul maxim de ore de curs acceptate pe durata unei zile de 6 ore;

-          pentru o oră de curs se acordă 1 credit EMC; pe perioada unei zile de curs se pot obține maxim 6 credite EMC;

-          pentru cursurile teoretice, grupa de cursanți poate firmată din maxim 50 de participanți;

-          pentru cursurile cu aplicație practică (inclusiv cele de resuscitare), grupa de cursanți poate fi formată din maxim 20 persoane;

Creditarea simpozioanelor, conferinţelor şi congreselor:

-          simpozioanele, conferinţele locale/judeţene pot fi creditate cu 0,75 credite EMC/oră;

-          simpozioanele, conferinţele naţionale/internationale pot fi creditate cu 1 credit EMC/oră;

-          congresele pot fi creditate cu 1 credit EMC/oră;

-          autorii lucrărilor prezentate la manifestările ştiinţifice vor primi un număr de credite EMC înmulţit cu 1,5 faţă de participant;

-          co-autorul (maxim 3 co-autori) va/vor primi un număr de credite EMC înmulţit cu 1,25 faţă de participant.