Info media

      Conducerea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), filiala Argeș, aduce la cunoștința angajatorilor interesați faptul că au început înscrierile la programele de specializare mult așteptate de către asistenții medicali. Aceste programe sunt organizate, în baza Ordinului nr. 942/2017, de către Ministerul Sănătăţii prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.

      Programele de specializare în vederea dobândirii de abilității profesionale sunt structurate astfel:

A. Programe de specializare pentru dezvoltarea unor abilități profesionale:

• pentru asistenții medicali generaliști sunt organizate programe de specializare în: pediatrie, îngrijiri paliative, psihiatrie, medicină dentară, neonatologie, pneumoftiziologie, bloc operator, diabet, oncologie, nefrologie/hemodializă și dializă peritoneală, cardiologie, gastroenterologie;

• pentru asistenții medicali de pediatrie sunt organizate programe de specializare în: îngrijiri paliative, psihiatrie, medicină dentară, neonatologie, pneumoftiziologie, bloc operator, diabet, oncologie, nefrologie/hemodializă și dializă peritoneală, cardiologie, gastroenterologie;

• pentru asistentii medicali de radiologie imagistică sunt organizate programe de specializare în: radioterapie și operator CT/operator RM;

• pentru asistenții medicali de nutriţie şi dietetică sunt organizate programe de specializare în diabet;

• pentru moașe sunt organizate cursuri de specializare în: neonatologie, pediatrie, bloc operator, îngrijiri paliative.

Înscrierea la programele de specializare sus-menționate pentru anul 2019-2020, se realizează până la data de 31 mai 2019 numai pe platforma www.perfmed.ro.

       Unitățile sanitare publice sau private interesate se vor înregistra pe platformă și vor trimite numai prin intermediul platformei solicitarea pentru înscriere, scanată în format electronic, și însoțită de documentele necesare:

solicitarea unității sanitare în care se specifică numele și specializarea persoanelor pentru care se face solicitarea de înscriere;

• diploma/certificat de studii pentru fiecare asistent medical propus pentru înscriere la o anumită specializare - în copie;

• certificat de membru OAMGMAMR şi aviz anual de liberă practică - în copie;

• C.I. - în copie;

• adeverință din care reiese că asistentul medical este încadrat la unitatea sanitară privată care face solicitarea.

     Mai multe detalii despre înscrierea la programele de specializare pentru obținerea de abilități profesionale găsiți pe platforma www.perfmed.ro

    Președintele OAMGMAMR filiala Argeș, Estera Stămoiu, a declarat că speră ca angajatorii unităților sanitare din județul nostru să valorifice această șansă care este oferită asistenților medicali.

    ,,Aceste programe reprezintă rezultatele eforturilor făcute de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România în ultimul an. Atât programele de dezvoltare a abilităților profesionale, cât și cele privind reconversia profesională reprezintă o oportunitate benefică și pentru angajator și pentru angajat. Aceste programe, ale căror costuri sunt susținute doar de către angajator, au ca efect creșterea calității serviciilor medicale furnizate către pacienții unităților sanitare ai căror angajatori înțeleg că investiția în capitalul uman este cea mai eficientă investiție. Accesarea unor astfel de programe, pentru asistenții medicali angajați, reprezintă o dovadă de responsabilitate majoră a acelor angajatori care urmăresc să alinieze serviciile medicale oferite celor mai înalte standarde de calitate, pe de o parte așteptate de pacienți, iar pe de altă parte competitive cu cele din țări pe care le avem ca exemplu” a mai subliniat președintele Estera Stămoiu.

Reamintim tuturor asistenților medicali care au promovat examenul de grad principal, în sesiunea noiembrie 2018,  că își mai pot ridica Certificatele de Grad Principal de la sediul OAMGMAMR ARGEȘ, situat pe strada Victoriei nr. 57, până la data de 31 martie 2019.

După această dată, certificatele neridicate vor fi returnate la sediul OAMGMAMR  din București, strada Griviței nr. 77.

Certificatele de grad principal se eliberează doar titularilor în baza actului de identitate de luni până joi, între orele 08:00 – 15:00.

De 8 Martie, doresc  asistentelor medicale și tuturor femeilor din Argeș să nu-și piardă frumusețea interioară, să perpetueze gingășia și căldura sufletească, să hrănească feminitatea și să-și păstreze forța care le motivează zi de zi.

   Pentru menirea de a simboliza frumusețea, pentru harul cu care au fost înzestrate de natură să iubească și să ocrotească, necontenit, fac buchet din cele mai frumoase flori ale primăverii pentru a-l oferi în dar fiecărei femei.

             La mulți ani de primăvară și viață frumoasă, cu împliniri  personale și profesionale pe măsura aspirațiilor!

Estera STĂMOIU

Președinte OAMGMAMR Argeș

           Vă adresăm rugămintea ca o dată ce v-ați înscris la cursurile de educație profesională, organizate de OAMGMAMR ARGEȘ, să respectați înscrierea prin participarea la curs.

           În cazul în care intervin motive obiective care împiedică participarea dumneavoastră la curs, vă rugăm să anunțati cu 48 de ore înainte pentru a permite înscrierea altui asistent medical.

          Facem această solicitare în contextul în care se constată înscrierea și neparticiparea la curs a unui număr considerabil de asistenți medicali.

 Precizăm că aceasta afectează în principal dreptul altor colegi de a participa la curs, precum și aspecte legate de eficiența și eficacitatea  alocării resurselor.

 Repetarea situației mai sus menționată poate atrage restricționarea înscrierii la cursuri pentru asistenții medicali care nu respectă această cerință.

Se cuvine a strânge Primăvara în mii și mii de buchețele legate în șnurul mărțisorului pentru a le prinde la reverul inimilor asistentelor medicale ! Pentru că ce prilej poate fi mai potrivit de a ne exprima gratitudinea și aprecierea pentru asistenta medicală, pentru femeia din sistemul de sănătate, decât acum, când soarele revine în viețile noastre !

Cu siguranță nu e doar o coincidență că-n șnurul mărțișorului se împletesc fire albe și roșii, precum culorile ce guvernează sistemul de sănătate, culori care simbolizează speranța și viața.

Într-un răgaz al renașterii naturii să oferim de 1 Martie ceea ce, zi de zi,  asistentele medicale dăruiesc nedrămuit pacienților: respect, stimă, bunăvoință și demnitate. Iar toate acestea, asistentele medicale le alătură profesionalismului pe care îl pun în slujba sănătății semenilor.

Avem a nu uita că asistentele medicale sunt cele care ne țin prima dată în brațe pruncii atunci când îi aducem pe lume, cele ale căror degete mângâie frunțile părinților și bunicilor noștri la vremea când sănătatea le este șubrezită sau la vremea de bun rămas.

Îmi acord privilegiul de a dedica luna Mărțisorului asistentelor medicale, tuturor femeilor din sistemul medical, care își consacră toată cunoașterea și priceperea și știu să fie și să rămână puternice și delicate, deopotrivă, fie că sunt  mame, soții, prietene, colege și fără de care primăvara și-ar pierde din farmec.

Primăvară frumoasă, colorată în alb și roșu, cu zâmbete în priviri, împlinită cu bucurii pentru duneavoastră și cei pe care îi purtați în suflet, dragi asistente medicale!

Ordinul Asistenților Medicali Filiala Argeș aduce la cunoștința membrilor săi ultimele modificări intervenite în metodologia de reatestare a competenței profesionale.

Este cunoscut faptul că, potrivit legii privind exercitarea profesiei de asistent medical, cei care nu îşi desfășoară activitatea ,,efectiv, legal şi neîntrerupt pe o perioadă de cel puţin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie, vor fi reatestaţi, în vederea reluării activităţii”.

Pentru a fi reatestat, candidatul va efectua un stagiu practic şi va susţine o probă teoretică după finalizarea stagiului, în termen de maximum 60 de zile.

Procedura de reatestare este inițiată doar la solicitarea asistentului medical, iar pentru înscriere candidatul va depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) cerere de solicitare reatestare;

b) copia actului de identitate;

c) copia certificatului de membru, după caz;

d) taxa pentru reatestarea competenței profesionale;

e) certificate de sănătate fizică și psihică;

f) documente care să ateste vechimea în exercitarea profesiei, după caz.

Noile reglementări adoptate prin Hotărârile nr. 18, 27 și 33/2018 ale Consiliului Național al OAMGMAMR pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 32/2009 privind aprobarea Metodologiei de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali stabilesc prevederi importante, astfel:

-         în vederea exercitării profesiei, asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical trebuie să facă dovada că nu a avut o întrerupere în exercitarea profesiei mai mare de 4 ani anterior datei solicitării avizului anual și/sau certificatului de membru, după caz;

-         nu se mai consideră continuitate în exercitarea profesiei, perioada de concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani sau de 3 ani pentru copilul cu handicap, așa cum era prevăzut în vechiul act normativ;

-         asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care fac dovada că au acumulat cu normă întreagă cel puțin 12 luni de activitate profesională în decursul ultimilor 4 ani anterior datei solicitării reatestării vor fi reatestați profesional doar prin susținerea probei teoretice.

Durata stagiului practic este raportată la vechime, după caz. Stagiul se va efectua în unităţi sanitare stabilite de președinții filialelor OAMGMAMR.

Evaluarea şi validarea stagiului se vor face, în baza fişelor de evaluare, de către directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie/mentor. Punctajul minim de promovare  a stagiului practic este 7.  În caz de nepromovare a stagiului practic, la solicitarea candidatului,  se poate organiza un stagiu suplimentar cu o durată stabilită de comisie.

Proba teoretică va consta într-un test grilă cu 40 de întrebări.

,,Este foarte important ca asistenții medicali să cunoască aceste reglementări în mod corect pentru că odată ce sunt îndeplinite condițiile care impun ca obligatorie  reatestarea competențelor profesionale, această procedură trebuie urmată.

Nu sunt puține cazurile în care asistenții medicali au oportunități de participare la concurs, în vederea angajării în sistemul public sau privat, și nu le pot valorifica pentru că nu îndeplinesc condițiile legale de exercitare a profesiei.

Cunoașterea reglementărilor legale, responsabilitatea față de profesia aleasă,  diligența manifestată pentru respectarea legislației sunt necesare fiecărui asistent medical pentru a evita posibile situații cu caracter juridic. Este interzisă angajarea unui asistent medical care se află în situația de neexercitare a profesiei pe o perioadă de 1 an în ultimii 5 ani” a precizat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali filial Argeș.

Asistenții medicali interesați pot obține informații suplimentare privind procedura de reatestare accesând site-ul filialei www.oammr-arges.ro secțiunea Legislație/Hotărâri Consiliu Național.

Printr-un act normativ comun al Ministrului Educației Naționale și Ministrului Sănătății s-a introdus obligativitatea dotării cabinetelor medicale din unitățile de învățământ și a cabinetelor de medicină dentară cu ,,EpiPen” 150 micrograme soluție injectabilă în stilou preumplut cu 2 ml pentru o doză unică de 0,3 ml.

În acest context normativ, raportat la dispozițiile privind exercitarea profesiei de asistent medical, președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, Mircea Timofte, subliniază că ,,asistentul medical generalist trebuie să intervină cât mai rapid pentru a aplica măsurile de urgență în cazurile în care se manifestă simptome de reacție alergică severă generalizată (anafilaxie) conform Recomandării cu privire la primul ajutor în caz de anafilaxie a Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.

Pentru o intervenție rapidă și corectă, asistenții medicali trebuie să cunoască:     1. Principalele cauze ale anafilaxiei:

-         alergenii din alimente (lapte, ouă, nucifere, cereal care conțin gluten, etc.)

-         medicamente (cele mai întâlnite sunt antibioticele, antiinflamatoarele, etc.)

-         venin de insect (albine, viespi) și altele

2. Simptomele sugestive ale reacției alegice de debut:

-         înroșirea pielii, erupții urticariene

-         mâncărimi la nivelul pielii, buzelor, limbii, palmelor, tălpilor, organelor genital

-         strănut, nas curgător/înfundat, răgușeală.

Simptomele sugestive ale reacției alergice severe (anafilaxie):

Simptomele și semnele întâlnite în anafilaxie diferă de la caz la caz și se pot derula în diverse combinații:

-         umflarea buzelor și limbii

-         respirație zgomotoasă, respirație suierătoare, tuse iritativă

-         dificultăți de înghițire

-         puls accelerat sau scăzut, palpitații, scăderea tensiunii arteriale, șoc

-         senzație de neliniște, amețeală, confuzie, pierderea stării de conștiență

-         dureri abdominale, greață, vărsături, diaree.

3.     Ce este autoinjetorul ,,EpiPen”?

EpiPen-ul este un stilou autoinjector cu vârf portocaliu (din care se declanșează acul) și cu capac de siguranță albastru. Este conceput pentru a fi utilizat cu ușurință de către persoane fără pregătire medicală, în tratamentul de urgență al anafilaxiei.

4.     Cum se utilizează autoinjetorul ,,EpiPen”?

Materialele de instruire pentru folosirea autoinjectorului EpiPen se găsesc pe http:/www.dsu.mai.gov.ro/epipen/, pe www.fiipregatit.ro și pe www.facebook.com pe pagina oficială a Departamentului pentru Situații de Urgență.

Cu privire la importanța aplicării acestor recomandări, președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, filiala Argeș, Estera Stămoiu  a precizat: ,,Este obligatoriu ca asistenții medicali din unitățile de învățământ să cunoască primul ajutor  (administrarea autoinjectorului EpiPen) în cazul în care se manifestă simptomele anafilaxiei. O intervenție rapidă și corectă poate face diferența, salvează o viață. Neadministrarea cât mai rapidă a tratamentului de urgență poate duce la deces. Amintim că se recomandă părinților care au copii cu alergii severe să informeze, în scris, conducerea unității de învățământ despre situația copilului.

În același timp, Ordinul Asistenților Medicali Argeș se va asigura că toți asistenții medicali argeșeni au cunoștințele necesare folosirii EpiPen în situațiile în care se impune această măsură. Recomandarea cu privire la primul ajutor în caz de anafilaxie a Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne va fi prezentată atât în cadrul cursurilor de educație medicală continuă cât și a unor manifestări științifice organizate de instituția noastră pe parcursul acestui an”.

Începând cu luna februarie, filiala Argeș a Ordinului Asistenților Medicali reîncepe cursurile de educație medicală continuă adresate asistenților medicali membri ai organizației.

Educaţia medicală continuă reprezintă întreaga experienţă profesională acumulată de asistentul medical generalist, moașă și asistentul medical, actualizată permanent prin însuşirea de noi cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi necesare în exercitarea profesiei necesare pentru a furniza servicii de calitate pacienţilor.

,,Ne dorim ca pacienții argeșeni, atât cei care apelează la sistemul public de sănătate cât și cei care optează pentru sistemul privat, să beneficieze de îngrijiri medicale care se ridică la standarde de înaltă competență. Considerăm necesar să acordăm atenția cuvenită etapei de formare profesională, fie că ne adresăm asistenților medicali care au absolvit de puțin timp, fie că ne adresăm celor care profesează de mai mulți ani. De aceea, formatorii noștri sunt profesioniști cu vastă experiență în domeniu care pun experiența dobândită în slujba tuturor asistenților medicali înscriși în Ordinul Asistenților Medicali Filiala Argeș. Pregătirea  profesională a tuturor membrilor noștri reprezintă unul dintre obiectivele principale ale organizației argeșene, ea fiind un drept, dar și o obligație individuală prevăzută de reglementările exercitării profesiei de asistent medical.

Agenda  de cursuri pentru anul 2019 va cuprinde, prioritar, acele teme necesare procesului de acreditare al spitalelor din județul Argeș, cursuri impuse prin standardele Autorității Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS). Ne referim aici atât la cursurile online cât și la cele predate în sala de curs printre care se regăsesc următoarele: Planul de îngrijire, Activitate transfuzională, Curs de spălare, dezinfecție și sterilizare, Depășirea competențelor, Îmbunătățirea calității serviciilor și siguranței pacienților, Managementul deșeurilor.

          Dorim să venim, deopotrivă, în sprijinul asistenților medicali și al angajatorilor și să corelăm oferta noastră de cursuri cu nevoile de formare identificate de angajatori și cuprinse în planurile anuale de formare”, a precizat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Filiala Argeș.

Necesarul de credite EMC rămâne și pentru  anul 2019 neschimbat. Astfel,  în vederea obținerii Avizului anual pentru autorizarea exercitării profesiei sunt necesare tot 30 de credite, iar obligativitatea acumulării acestui număr de credite o au toți cei care își exercită profesia de asistent medical generalist, moașă și asistent medical pe perioada întregului an calendaristic. Excedentul de credite din anul 2018 nu se reportează.

Membrii Ordinului Asistenților Medicali au, de asemenea, obligația de a acumula cel puțin jumătate din cele 30 de credite prin participarea la cursurile de educație medicală continuă.

Cursurile organizate de OAMGMAMR ARGEȘ vor fi afișate pe site-ul http://oammr-arges.ro/ în secțiunea CURSURI, iar înscrierile se vor face tot online.

Menționăm că și în anul 2019 cursurile organizate de Ordinul Asistenților Medicali Argeș sunt gratuite.

Asistenții medicali care doresc să acumuleze cele 9 credite acordate pentru abonamentul anual la revista ARS MEDICA mai pot achiziționa un astfel de abonament până luni, 21 ianuarie a.c., inclusiv, conform informațiilor oferite de reprezentanții Poștei Române.  

Cei interesați se pot adresa la orice oficiu poștal pentru a solicita un abonament integral pe anul 2019 (6 numere), iar cu chitanța eliberată se vor prezenta la sediul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, filiala Argeș, pentru a înregistra creditele.

Reamintim că, potrivit Hotărârii nr. 7/16.03.2018 pentru completarea Hotărârii Consiliului național nr.17/28.03.2018 privind aprobarea Normelor de creditare a formelor de educație medicală continuă ,,Numărul de credite se acordă doar pentru abonamentele aferente întregului an calendaristic”.

Ordinul Asistenților Medicali Filiala Argeș aduce la cunoștința tuturor asistenților medicali care nu și-au depus, până la această dată, actele necesare obținerii avizului pentru autorizarea exercitării profesiei în anul 2019 că au această obligație de îndată, în vederea exercitării legale a profesiei.

Menționăm că, în acest moment,  din evidențele noastre, există încă asistenți medicali angajați în cadrul unor unități medicale, altele decât cele publice, care își desfășoară activitatea fără a avea eliberat avizul pentru anul în curs.

Potrivit legislației în vigoare, profesia de asistent medical se exercită doar în baza Certificatului de membru însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei.

Reamintim tuturor celor care se regăsesc în situația mai sus menționată că documentele necesare pentru obținerea avizului anual sunt: copie după certificatul de membru al Ordinului Asistenților Medicali Filiala Argeș, asigurare de malpraxis valabilă pentru tot anul 2019, extras din Revisal, cerere pentru obținerea avizului (se găsește la sediul OAMGMAMR Argeș).

Adresăm rugămintea asistenților medicali în cauză să se adreseze Ordinului Asistenților Medicali Filiala Argeș, pentru autorizarea exercitării profesiei, până la data de 31 ianuarie 2019, în fiecare zi, de luni până joi, între orele 09-15.00.

Este necesar ca termenul să fie respectat în vederea finalizării acestei activități și demararea cursurilor și proiectelor noi pe anul 2019.

 

 

                       AU SOSIT DIPLOMELE DE GRAD PRINCIPAL

 

De asemenea, Ordinul Asistenților Medicali Filiala Argeș îi informează pe asistenții medicali care au susținut examenul de grad principal, în luna noiembrie 2018, că au fost eliberate certificatele care atestă promovarea celui mai important examen al profesiei.

Toți cei care au promovat examenul își pot ridica Certificatul de grad principal pâna la data de 31 martie 2019.

          Obligația ridicării acestui certificat le revine și asistenților medicali care au solicitat, anterior, eliberarea unei adeverințe de promovare a examenului de grad principal, deoarece actul respectiv le asigură titularilor drepturile ce decurg din prevederile legale în vigoare.