Cursuri

Extras din Norme de creditare a formelor de educație medicală continuă

aprobate prin Hotărârea nr. 17/28.03.2017 a Consiliului Național al OAMGMAMR

 

Reguli de creditare a cursurilor EMC:

-           numărul maxim de ore de curs acceptate pe durata unei zile de 6 ore;

-          pentru o oră de curs se acordă 1 credit EMC; pe perioada unei zile de curs se pot obține maxim 6 credite EMC;

-          pentru cursurile teoretice, grupa de cursanți poate firmată din maxim 50 de participanți;

-          pentru cursurile cu aplicație practică (inclusiv cele de resuscitare), grupa de cursanți poate fi formată din maxim 20 persoane;

Creditarea simpozioanelor, conferinţelor şi congreselor:

-          simpozioanele, conferinţele locale/judeţene pot fi creditate cu 0,75 credite EMC/oră;

-          simpozioanele, conferinţele naţionale/internationale pot fi creditate cu 1 credit EMC/oră;

-          congresele pot fi creditate cu 1 credit EMC/oră;

-          autorii lucrărilor prezentate la manifestările ştiinţifice vor primi un număr de credite EMC înmulţit cu 1,5 faţă de participant;

-          co-autorul (maxim 3 co-autori) va/vor primi un număr de credite EMC înmulţit cu 1,25 faţă de participant.

ANUNȚ PRIVIND INSCRIEREA ONLINE LA CURSURI EMC

 

Adresăm rugamintea asistenților medicali care se înscriu la un curs, ca în situația în care, din motive obiective, nu pot participa, să anunțe aceasta cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării cursului, prin e-mail sau telefonic. În acest mod oferim posibilitatea altor colegi să participe.

Asistenții medicali care nu informează cu privire la imposibilitatea participării, nu vor primi acceptul participării la un alt curs.

Facem acest apel pornind de la situații concrete în care din numărul total de înscriși, doar jumătate dintre aceștia s-au prezentat la curs.

Vă mulțumim pentru colaborare.

 

Tema: URGENȚE ÎN PEDIATRIE
Data cursului: 22.03.2019, ora 15.30
Locuri disponibile: 50
Taxă participare: 0 lei
Nr. credite: 6
Locație: Sediul OAMGMAMR Argeș, Pitești, str. Victoriei nr. 57
Data Cursului 22-03-2019 15:30
Capacitate 50
Inregistrat 50
Locuri disponibile 0
Taxa participare Gratuit

Nu mai sunt locuri disponibile !

 

Tema: PRINCIPII ȘI METODE DE CREȘTERE A CALITĂȚII SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRE
Data cursului: 23.03.2019, ora 9.30
Locuri disponibile: 50
Taxă participare: 0 lei
Nr. credite: 6
Locație: Sediul OAMGMAMR Argeș, Pitești, str. Victoriei nr. 57
Data Cursului 23-03-2019 09:30
Capacitate 50
Inregistrat 50
Locuri disponibile 0
Taxa participare Gratuit

Nu mai sunt locuri disponibile !

 

Tema: ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR COPILULUI 0-3ANI
Data cursului: 25.03.2019, ora 15.30
Locuri disponibile: 50
Taxă participare: 0 lei
Nr. credite: 6
Locație: Sediul OAMGMAMR Argeș, Pitești, str. Victoriei nr. 57
Data Cursului 25-03-2019 15:30
Capacitate 50
Inregistrat 50
Locuri disponibile 0
Taxa participare Gratuit

Nu mai sunt locuri disponibile !

 

Tema: SINDROMUL DE EPUIZARE PROFESIONALĂ ÎN SISTEMUL DE SĂNĂTATE
Data cursului: 26.03.2019, ora 15.30
Locuri disponibile: 50
Taxă participare: 0 lei
Nr. credite: 6
Locație: Sediul OAMGMAMR Argeș, Pitești, str. Victoriei nr. 57
Data Cursului 26-03-2019 15:30
Capacitate 50
Inregistrat 50
Locuri disponibile 0
Taxa participare Gratuit

Nu mai sunt locuri disponibile !

 

Tema: METODE DE REDUCERE A STRESULUI LA LOCUL DE MUNCĂ
Data cursului: 26.03.2019, ora 15.30
Locuri disponibile: 50
Taxă participare: 0 lei
Nr. credite: 6
Locație: Școala ”C.D.Aricescu” (Școala Generală nr. 2) Câmpulung
Data Cursului 26-03-2019 15:30
Capacitate 50
Inregistrat 50
Locuri disponibile 0
Taxa participare Gratuit

Nu mai sunt locuri disponibile !

 

Tema: PRINCIPII DE CURĂȚENIE, DESINFECȚIE ȘI STERILIZARE ÎN UNITĂȚILE SANITARE
Data cursului: 27.03.2019, ora 15.30
Locuri disponibile: 50
Taxă participare: 0 lei
Nr. credite: 6
Locație: Sediul OAMGMAMR Argeș, Pitești, str. Victoriei nr. 57
Data Cursului 27-03-2019 15:30
Capacitate 50
Inregistrat 50
Locuri disponibile 0
Taxa participare Gratuit

Nu mai sunt locuri disponibile !

 

Tema: PRIMUL AJUTOR ÎN CAZ DE POLITRAUMĂ ȘI DEZASTRE 
Data cursului: 28.03.2019, ora 15.30
Locuri disponibile: 50
Taxă participare: 0 lei
Nr. credite: 6
Locație: Sediul OAMGMAMR Argeș, Pitești, str. Victoriei nr. 57
Data Cursului 28-03-2019 15:30
Capacitate 50
Inregistrat 50
Locuri disponibile 0
Taxa participare Gratuit

Nu mai sunt locuri disponibile !

 

Tema:PRINCIPII GENERALE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR
Data cursului: 29.03.2019, ora 15.30
Locuri disponibile: 50
Taxă participare: 0 lei
Nr. credite: 6
Locație: Sediul OAMGMAMR Argeș, Pitești, str. Victoriei nr. 57
Data Cursului 29-03-2019 15:30
Capacitate 50
Inregistrat 50
Locuri disponibile 0
Taxa participare Gratuit

Nu mai sunt locuri disponibile !